Kế hoạch hoạt động khối mẫu giáo bé

Tuần

Lĩnh Vực

TUẦN 1

Lớp học của bé

(15-19/9/2014)

TUẦN 2

Vui trung thu

(22-26/9/2014)

TUẦN 3

Tết trung thu

(29-3/10/2014)

Lĩnh vực phát Triển nhận thức

MTXQ

Khám phá các góc trong phòng học

Bài 1 trang 1

- Tìm hiểu công việc của các cô các bác trong trường

 

Tết trung thu của bé

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

 

ÂM NHẠC

-VĐTN:Trường chúng cháu là trường mầm non-NH:Ngày đầu tiên đi học

Tìm hiểu công việc của các cô các bác trong trường

-DH:Đêm trung thu

TC:Ai đoán giỏi

Lĩnh vực phát triển thể chất

 

THỂ DỤC

-VĐCB:Bật cao tại chỗ-TCVĐ:Tín hiệu

 

-VĐCB:Đi chạy theo đường hẹp

-TCVĐ:Tung cao hơn nữa

VĐCB:Đi chạy theo cô

-TCVĐ:Ai nhanh nhất

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

 

VĂN HỌC

 

Thơ:Bạn mới

 

Truyện :Mèo hoa đi học

 

Thơ:Mẹ và cô

Phát triển thẩm mỹ

Tạo hình

Tô màu tranh bập bênh

(Đề tài)

- Vẽ đường đến trường

(Tiết mẫu)

Trang trí đèn lồng

(Đề tài)

 

Lĩnh vực phát triển nhận thức

TOÁN

Bé tập phân biệt 1 đối tương –nhiều đối tượng

Vở trò chơi học tập bài 11

 

 

Nhạn biết phía trên –dưới,phía trước sau của bản thân

Nhạn biết gọi tên hình vuông-hình tròn

(Bài số 3-TCHT)

CÁC TIN TỨC KHÁC
1