KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ CÁC CÔ CÁC BÁC TRONG TRƯỜNG - KHỐI MẦM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI  MẦM

CHỦ ĐỀ : Các cô, các bác trong trường bé

Thời gian thực hiện 4 tuần (từ ngày 02/11 – 27/11/2015)

 

 

TUẦN

 

LĨNH

      

VỰC

 

TUẦN 1

Bác sĩ

(Từ ngày 02/11 – 06/11/2015)

 

 

 

 

 05/06/2015)

 

 

TUẦN 2

Cô chú cấp dưỡng

 

 (Từ ngày 9/11 – 13/11/2015)

 

 

TUẦN 3

Cô giáo của bé

 

(Từ ngày 16/11- 20/11/2015)

 

 

TUẦN 4

Bác bảo vệ

 (Từ ngày 22 – 27/11/2015) ngày28/8/201555 24/7/2015)

 

 

Lĩnh vực PTNT

NBTN

 

NBTN

Trò chuyện về cô Y tế trường

 

NBTN

Trò chuyện về cô, chú cấp dưỡng

 

NBTN

Trò chuyện về công việc của cô giáo

 

NBTN

Trò chuyện về bác bảo vệ

 

Lĩnh vực PTTC

THỂ DỤC

 

Vận động cơ bản: Tung bóng qua dây

Trò chơi: Chim sẻ và ôtô

 

- Vận động cơ bản: Nhảy xa bằng hai chân

-Trò chơi: Nu na nu nống

 

- Vận động cơ bản: Đi theo đường ngoằn ngèo

- Trò chơi: Bắt bướm

 

- Vận động cơ bản: Đứng co một chân

- Trò chơi: Trời nắng, trời mưa

 

Lĩnh vực PTNN

VĂN HỌC

Thơ: Làm bác sĩ

( Đa số trẻ chưa biết)


Truyện: Cả nhà ăn dưa hấu

( Đa số trẻ chưa biết)

Thơ: Cô dạy

( Đa số trẻ đã biết)

Thơ: Bác bảo vệ

( Đa số trẻ chưa biết)

 

Lĩnh vực PTTM

ÂM NHẠC

Dạy hát: Quả bóng

Nghe hát: Anh tí sún

( Đa số trẻ chưa  biết)


Vận động: Quả bóng

Nghe hát: Thật đáng chê

( Đa số trẻ đã biết)

 

Dạy hát: Cô và mẹ

Nghe hát: Bé khoẻ bé ngoan

( Đa số trẻ chưa  biết)

 

Dạy hát: Chào hỏi

Nghe hát:  Lại đây với cô

( Đa số trẻ chưa biết)

 

 

 

Lĩnh vực PTTM

TẠO HÌNH

Dán quả và lá theo màu

( Tiết mẫu)

Nặn bánh

( Tiết mẫu)

 

Tô màu bông hoa tặng cô

( Tiết mẫu)

 

Xếp hàng rào

( Tiết mẫu)

 

 

Kỹ năng

 

Dạy trẻ kỹ năng đi vệ sinh đúng nơi quy định

 

 

 

Dạy trẻ kỹ năng giữ vệ sinh cá nhân

 

Dạy trẻ kỹ năng mời trước khi ăn

 

 

Dạy trẻ kỹ năng rửa tay

 

CÁC TIN TỨC KHÁC
1