KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC- KHỐI HOA

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG TIỂU HỌC

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

             TUẦN

 

LĨNH VỰC

TUẦN 1

Đồ dùng học tập

(Từ 9/05 đến  13/05/2016)

TUẦN 2

Tham quan trường Tiểu học

(Từ 16/05 đến  20/05/2015)

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

ÂM NHẠC

-Dạy hát:Trường em

(Phạm Đức Lộc)

-Nghe:Đi học(Bùi Đình Thảo)

-TC:Nghe tiếng hát tìm đồ dùng học tập

( Tiết đa số trẻ chưa biết)

-Nghe:Em yêu trường em.(Hoàng Vân).

-Ôn  hát:Trường em

-TC:Nghe tiếng hát tìm đồ dùng học tập

( Tiết đa số trẻ chưa biết)

Lĩnh vực phát triển thể chất

THỂ DỤC

- Ném trúng đích thẳng đứng

- Bật sâu 25cm

-TC:Cáo và Thỏ

- Nhảy khép và tách chân(7 ô)

-Đập và bắt bong

TC: Cáo ơi ngủ à

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

VĂN HỌC

Thơ: Bé vào lớp một

( Tiết đa số trẻ chưa biết)

Truyện:Ai quan trọng nhất.

( Tiết đa số trẻ chưa biết)

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

TẠO HÌNH

 

Cắt và dán  trang trí đồ dùng học tập

(Tiết đề tài )

Bài số 16

Vẽ đô dùng học tập

(Tiết theo ý thích)

Bài số 16

Lĩnh vực phát triển nhận thức

TOÁN

Số 10 ( Tiết 2)

BTT số 19

Số 10 ( Tiết 3)

BTT sô 30-32

Lĩnh vực phát triển nhận thức

MTXQ

Một  ngày ở trường tiểu học

 

Tham quan trường Tiểu học

 

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

LQCC

Làm quen chữ v r

Trò chơi v r

Bài số 18

 

 

CÁC TIN TỨC KHÁC
1