Kế hoạch hè tháng 08 lớp mẫu giáo bé

Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

Tuần 1

(28/07 đến 01/08/2014)

Phát triển nhận thức

PTNT

Những nội quy trong giờ học.

Phát triển thẩm mỹ

- VĐTN: Tập đếm.                         - NH: Đi học.                                  - TCÂN: Robot âm nhạc.

Phát triển thể chất

Thể dục

- BTPTC: Tập với nơ.                                 - VĐCB: Ôn nhảy bật tại chỗ.                      - Trò chơi: Mèo và chim sẻ.

Phát triển ngôn ngữ

PTNN

Thơ: Cò ngoan

Phát triển thẩm mỹ

 

Tạo hình

PTNT:

Xâu vòng tặng bạn.

 

 

 

Tuần 2

(04/08 đến 08/8/2014)

 

Phát triển nhận thức

PTNT

Những nội quy trong giờ chơi

Phát triển thẩm mỹ

Âm nhạc

- VĐTN: Đi dạo                             - NH: Em đi chơi thuyền                                  - TCÂN: Tiếng hát ở đâu?

Phát triển thể chất

Thể dục

- BTPTC: Tập với nơ.                                 - VĐCB: Ôn Đi theo đường ngoằn ngoèo.                                            - Trò chơi: Tập vồng vông.

Phát triển ngôn ngữ

 

Thơ: Giờ chơi

 

Phát triển thẩm mỹ

 

-Vẽ mặt trời buổi sáng

 

 

Tuần 3

(11/8đến 15/8/2014)

Phát triển nhận thức

PTNT

Những nội quy trong giờ ăn

Phát triển thẩm mỹ

Âm nhạc

- VĐTN: Mời bạn ăn.                      - NH: Bé ăn thật ngoan .                                  - TCÂN: Tập vồng vông.

Phát triển thể chất                 Thể dục                                                   -BTPTC: Tập với nơ.                                 - VĐCB: Ôn ném bóng vào đích.

- Trò chơi: Lộn cầu vồng.

Phát triển ngôn ngữ

PTNN

Thơ: giờ ăn

Phát triển thẩm mỹ

 

Tạo hình

PTNT:

Tô màu cái Bát.

 

 

Tuần 4

(18/8đến 22/8/2014)

 

Phát triển nhận thức

PTNT

Những nội quy trong giờ ngủ

 

Phát triển thẩm mỹ

Âm nhạc

- VĐTN: Chúc bé ngủ ngon.                - NH: Ngôi nhà nhỏ, hạnh phúc to.

- TCÂN: Tiếng hát ở đâu.

 

Phát triển thể chất                 Thể dục                                                  - BTPTC: Tập với nơ.                                 - VĐCB: Ôn Bật liên tục vào vòng.

- Trò chơi: Dung dăng dung dẻ.

 

Phát triển ngôn ngữ

PTNN:

Thơ: Giờ ngủ

 

Phát triển thẩm mỹ

 

Tạo hình

PTNT:

Vẽ mặt trăng của bé.

 

 

Tuần 5

(25/8đến 29/8/2014)

 

Phát triển nhận thức

PTNT:

Bé chuẩn bị gì cho ngày khai giảng?

 

Phát triển thẩm mỹ

Âm nhạc

- VĐTN: Em đi mẫu giáo.

- NH: Đi học.                     TCÂN:Robotâm nhạc.

 

Phát triển thể chất                 Thể dục:                                                     - BTPTC: Tập với nơ.                                 - VĐCB: Ôn Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.                                        - Trò chơi: bong bóng xà phòng.

 

Phát triển ngôn ngữ

PTNN:

Truyện : Mèo hoa đi học

 

Phát triển thẩm mỹ

Tạo hình

PTNT:

Tô màu cái mũ

CÁC TIN TỨC KHÁC
1