VẦNG TĂNG CỔ TÍCH 2019
Thứ 3 ngày 10/9/2019 Trường MN Vườn Trẻ Thơ tổ chức chương trình : Vầng Trăng Cổ Tích cho các con.
 Dưới đây là một số hình ảnh đáng nhớ  của các con


CÁC TIN TỨC KHÁC
1