KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ NƯỚC -HTTN - KHỐI CHỒI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ NƯỚC VÀ MÙA HÈ

TUẦN


LĨNH VỰC

TUẦN 1

Bảo vệ nguồn nước

(Từ 25/4 đến 29/4/2016)

TUẦN 2

Hiện tượng thiên nhiên trên biển sóng, gió, bão (Từ 2/5 đến 6/5/2016)

 

 

Lĩnh vực phát triển nhận thức

TOÁN

Dạy trẻ đếm trong ph ạm vi 5

TCHT: Bài 23

 

Dạy trẻ thêm bớt trong phạm vi 5.

Lĩnh vực phát triển thể chất

THỂ DỤC

+VĐCB : Ném trúng đích nằm ngang

+TCVĐ: Qua sông

VĐCB:+BTTH: Đi , chạy thay đổi  theo đường dích dắc.

+TCVĐ: Nhảy qua suối.

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

VĂN HỌC

Thơ :

Nước

 (Tiết đa số trẻ chưa biết)

 

Truyện :

Cô con út của thần Mặt trời

(Tiết đa số trẻ chưa biết)

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

ÂM NHẠC

- Dạy hát : Cho tôi đi làm mưa với

- TCÂN : Hát to – hát nhỏ

 (Tiết đa số trẻ chưa biết)

- Dạy hát: Trời nắng trời mưa

- Nghe hát: Tôi là gió

(Tiết đa số trẻ chưa biết)

Lĩnh vực phát triển nhận thức

MTXQ

Bé tìm hiểu về ích lợi của nước

 

Mùa hè vui vẻ

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

TẠO HÌNH

Vẽ mưa và tô màu cái ô

( Tiết đề tài )

Bài 16/16:Bé tập vẽ.

Vẽ phao cho bạn và tô màu cảnh biển

( Tiết đề tài )

Bài 18/18:Bé tập vẽ.

 

CÁC TIN TỨC KHÁC
1